سر خط خبرها:

خبرهای اقتصادی

دریافت ٢٠٠ هزار دلار رشوه در یک کوله پشتی!

فکرشهر: نماینده دادستان در چهارمین جلسه ی دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی گفت: این ۲۰۰ هزار دلاری که صالحی به صورت رشوه دریافت کرده است در یک کوله‌پشتی بوده است، در روزی که دربانی این ۲۰۰ هزار دلار را به صالحی داده است کارمندش نیز حضور داشته است. جالب اینجاست زمانی که دربانی تعداد کارمندانش را معرفی می‌کرده است یک نفر را از قلم می‌اندازد و این موضوع از چشم ضابطان دور نمی‌ماند و پس از تحقیق و بررسی متوجه می‌شوند که یک فرد یا یک کارمند در لیست اعلامی کم است. جالب است مشخص می‌شود که همان یک نفر فردی بوده است که در زمان پرداخت ۲۰۰ هزار دلار در یک کوله‌پشتی به همراه دربانی بوده است...

رییس جمهور در جلسه هیات دولت:

کالاهای مورد نیاز مردم به وفور وجود دارد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خبرهای اقتصادی