سر خط خبرها:

گوگل برای کرونا به کمک ایران آمد / مشخص کردن بیمارستان های پذیرنده بیماران کرونا روی نقشه + تصویر

فکرشهر: گوگل بر روی نقشه خود مراکز درمانی پذیرنده بیماران کرونا درون ایران را مشخص کرد.

 

دیدگاه خود را بنویسید