سر خط خبرها:
یک استاد حقوق عمومی در گفت و گو با «فکرشهر» مطرح کرد:

انجمن های حقوق اساسی می توانند حلقه واسطی بین دولت و ملت باشند

فکرشهر: یک استاد حقوق عمومی معتقد است مهم ترین کارکرد و رسالت انجمن حقوق اساسی، آگاهی رسانی و آگاهی بخشی است...

فکرشهر: یک استاد حقوق عمومی معتقد است مهم ترین کارکرد و رسالت انجمن حقوق اساسی، آگاهی رسانی و آگاهی بخشی است.

دکتر عزیز محمدی در گفت و گو با «فکرشهر»، درباره کارکردها و رسالت انجمن حقوق اساسی گفت: مهم ترین کارکرد و رسالت انجمن حقوق اساسی، آگاهی رسانی و آگاهی بخشی است و این امری طبیعی است و باید در دو مرحله جامعه آکادمیک و آموزش فراگیر انجام شود.

وی ادامه داد: یعنی به نوعی ما می توانیم بگوییم که یکی از وظایف یا کارهای جالب این انجمن می تواند این باشد که در مرحله اول، آموزش برای کسانی است که خودشان قرار است آموزش دهنده باشند و در مرحله دوم خود آن آموزش دهنده ها بتوانند قشر وسیعی از مردم را از حقوقشان در مباحثی نظیر مطالبات شهروندی، چگونگی ساز و کار قدرت، چگونگی تضمین شدن حق ها و آزادی‌ها آگاه کنند؛ بنابراین یکی از مهم ترین اهداف در رابطه با انجمن حقوق اساسی، آگاهی رسانی است.

این استاد حقوق دانشگاه علم و فرهنگ افزود: قسمت دوم بحث، دور هم جمع شدن و همراه شدن و گردهمایی بسیاری از استادان حقوق عمومی و به ویژه متخصصین حقوق اساسی است که در کنار همدیگر، با همفکری هم و هم رسانی ایده ها بتوانند در راستای اطلاع حقوق اساسی کشور گام بردارند و نکته مهم تر از آن این است که بتوانند قانون اساسی را بر حق های بنیادینی که در کشور وجود دارد رصد و پایش و عرض یابی کنند تا غربالگری انجام دهند و بتوانیم به یک وضعیت مطلوب و مناسب برسیم؛ یعنی چشم اندازی را داشته باشیم تا از این طریق، انجمن حقوق اساسی بتواند علاوه بر اینکه به عنوان یک نهاد آموزش دهنده است، یک نهاد کار ترویج گری داشته باشد و در واقع کارکرد دیگرش، کارکرد پایش و نظارت بر اجرای قانون اساسی باشد.

عزیز محمدی تاکید کرد: با این تفاسیر، انجمن حقوق اساسی می تواند به عنوان هم یاران قانون اساسی همراه با نظام حقوقی باشد.

این دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، درباره فرق بین انجمن‌ها و دانشگاه نیز گفت: در قالب دانشگاه ها بیشتر انتظار می رود که آموزش های دانشگاهی در قالب سر فصل ها و دروسی که مصوب وزارت علوم است وجود داشته باشد اما در انجمن‌ها شما سه کار کرد Advocacy،Training و بحث نظارت و پایش را می توانید به خوبی انجام دهید؛ یعنی علاوه  بر آن کار تألیف و Publication حتی یک کارکرد است.

وی ادامه داد: کارکرد training را بیشتر در دانشگاه می‌بینید ولی کارکرد نشست Training و در واقع جلسات، گردهمایی ها کنفرانس‌ها، نشست ها و بحث های تخصصی تر در حوزه کاملا تخصصی، دانشگاه نمی تواند در حوزه هر شاخه تخصصی بسیار ریز وارد شود، به خاطر اینکه زمانش و فضایش موجود نیست و مخاطبش کلی‌تر است؛ ولی وقتی شما عنوان انجمن را به یک مضاف الیه خاصی تحت عنوان حقوق اساسی مزین می کنید، آن زمان است که اندیشمندان در این حوزه وارد  بحث های انجمن می شوند؛ پس مباحث، آموزش ها و مطالبات تخصصی تر می شود و البته آزادی های آکادمیسین‌ها در این فضا بیشتر است و از این انجمن‌ها، توقع می رود که بتوانند به عنوان بازوان کمکی و نظارتی نظام‌های حقوقی باشند، ولی از دانشگاه‌ها در واقع توقع می رود که تئوری و دکترین حقوقی صادر بکنند؛ بنابراین حوزه فعالیت انجمن‌ها می‌تواند خیلی وسیع تر و جذاب تر و با محدودیت‌های کمتری نسبت به دانشگاه باشد.

دکتر عزیز محمدی درباره چیستی حقوق اساسی کاربردی و در پاسخ به این سوال که «آیا ما می توانیم از حقوق اساسی فقط حرف بزنیم بدون این که به آن چیزی که در عالم عمل اتفاق می افتد، به فکت ها (حقیقت‌ها)، وقایع و تحلیل‌های سیاسی روز نپردازیم»، پاسخ داد: وقتی صحبت از حقوق عمومی می شود، Lawstate  می شود حقوق دولت یا همان حقوق سیاسی؛ یعنی حقوقی کردن پدیده های سیاسی. اما حقوق سیاسی چیست؟ حقوق اساسی دارد از تضمین حق های بنیادین افراد و از محدود کردن قدرت حاکمه و publica یا اقتدار عالی سیاسی صحبت می‌کند که حدالامکان، حداکثری ما آزادی داشته باشیم.

وی ادامه داد: حقوق اساسی کارش تضمین حق هاست، بنابراین اگر درعالم عمل نتواند کارایی داشته باشد و کاربر pongshen داشته باشد، بدون تردید حقوق اساسی بدون فایده باقی خواهد ماند. حق ها در عالم  نظر هیچ فایده ای ندارند و حقوق اساسی هم در عالم نظر بدون فایده خواهد بود.

وی گفت: وقتی از چهارچوب ساختارهای حکومت‌ها صحبت می کنیم که می تواند نوع و شکل متفاوت باشد، فدرال باشد، رژیم پارلمانی یا ریاستی باشد،همه این ها را می آموزیم برای اینکه از تئوری‌ها در عالم عمل استفاده کنیم که با توجه به کالچر و فرهنگ کشور ما، چه نوع رژیمی می‌توانست قابل استفاده باشد؛ مطالعه حقوق اساسی تطبیقی هم همین کمک را به ما خواهد کرد و نقش انجمن‌های حقوق اساسی در ترویج این قضیه شناسایی این مشکلات است؛ شناسایی نقص‌ها و مسائلی که در جامعه وجود دارد و تحلیل حقوقی کردن پدیده‌های سیاسی روز و رصد کردن تک تک پدیده ها و دعوت از متخصصین و اندیشمندان در کنار آنها نظریات را کسب کردن و الگوها و راهکارها و دستورالعمل‌ها را استخراج کردن و در واقع استنباط کردن؛ این بزرگ ترین دستاوردی است که انجمن‌ها می توانند داشته باشند.

این دانش آموخته حقوق عمومی ( دانشگاه شهید بهشتی) اظهارداشت: فعالیت دیگری که انجمن‌ها می توانند داشته باشند، نزدیک تر کردن ارتباط بین مردم و شهروندان با بدنه حکومت و دولت است،  یعنی در واقع ما می توانیم یک حکمرانی شهروندی داشته باشیم و احساس مسوولیت به مردم را بیشتر کنیم.

وی درباره «چرایی» این صحبت خود توضیح داد: چنین انجمنی وجود دارد، بدنه نیروی جوان متخصص یا دانشجویی و دانشگاهی در این بدنه درگیر خواهند بود، فعالیت خواهند کرد و نشست‌هایی برگزار می شود که برای عموم مردم حتی می‌تواند جذاب باشد، این ها درگیر خواهند بود، نظراتشان را ارائه می دهند، حرف می زنند و دموکراسی مشارکتی می تواند تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: این انجمن‌ها می توانند حلقه واسطی بین دولت و ملت باشند؛ مطالبات مردم را منعکس کنند و از آن طرف، برای مردم فهمی برای ارتباط با بسیاری از مسائل و مشکلات عمومی کشور مطرح کنند، چون همیشه اینطور نیست که مردم به حق باشند؛ گاهی وقت ها است که به دلیل عدم آگاهی و اطلاعات ناکافی، این تعرض به وجود می آید، اینجاست که وظیفه من حقوق دان این است که این اطلاعات و آگاهی را به سمع و نظر مردم برسانم تا روشن باشند که یک جامعه ممکن است در دوران تحریم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم ‌کند تا توقع متناسب و معقول از دولتمان داشته باشیم و از آن طرف، مطالبات مردم را به گوش مقامات سیاسی و دولتی برسانیم و این فعالیت در قالب انجمن‌ها به نوعی می‌تواند در راستای دموکراسی مشارکتی و حکمرانی شهروندی باشد.
 

دیدگاه خود را بنویسید