سر خط خبرها:

پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر دستگیر شد

فکرشهر: دادستان بوشهر از بازداشت پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر به همراه معاون سابق شهردار بوشهر خبر داد...

فکرشهر: دادستان بوشهر از بازداشت پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر به همراه معاون سابق شهردار بوشهر خبر داد.

به گزارش فکرشهر از فارس، علی حسن پور اظهار داشت: پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر حسب دستور قضایی بازداشت و تحقیقات  از آنها توسط اداره اطلاعات در حال انجام است .

دادستان بوشهر افزود: روز گذشته  نیز یکی از  معاونین  سابق شهرداری بوشهر دستگیر و بازداشت گردیده  وبا این وصف تاکنون در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر بوشهر که در شعبه هفتم بازپرسی در جریان رسیدگی است، ۲۱نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند.

 

دیدگاه خود را بنویسید