سر خط خبرها:
عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی استان بوشهر در گفت و گو با فکرشهر:

آگاهی مردم از قانون اساسی کشور باعث ایجاد روابط عادلانه بین شهروندان می شود

فکرشهر: خانم دکتر آتنا مرکزی عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی استان بوشهر درباره چشم انداز کلی حقوق اساسی  گفت: قانون اساسی کشورها به عنوان مبنا و افق پیش روی کلیه قواعد و هنجارهای یک کشور و به ویژه  قرارداد اجتماعی یک ملت دارای جایگاه ارزشمندی است،  نهادینگی اصول قانون اساسی در جامعه و سلسله هنجارها، ارتباط و تلازم وثیقی ...

فکرشهر: عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی استان بوشهر درباره چشم انداز کلی حقوق اساسی گفت: قانون اساسی کشورها به عنوان مبنا و افق پیش روی کلیه قواعد و هنجارهای یک کشور و به ویژه  قرارداد اجتماعی یک ملت دارای جایگاه ارزشمندی است،  نهادینگی اصول قانون اساسی در جامعه و سلسله هنجارها، ارتباط و تلازم وثیقی با استقرار حاکمیت قانون و نیز تثبیت دموکراسی دارد، از اینرو هر چقدر تلاش بیشتری برای ارتقا و گسترش این گفتمان در سطوح مختلف جامعه معطوف شود، مناسبات عادلانه و مبتنی بر قانون در روابط بین شهروندان با یکدیگر و روابط شهروندان با دولت عینیت یافته و راه های رسیدن به توسعه هموار می شود.

به گزارش فکرشهر، دکتر آتنا مرکزی بیان کرد: در این میان نهادهای مدنی و آکادمیک می توانند به عنوان عناصر جامعه مدنی، تسهیل گر و کارآمد باشند‌. انجمن حقوق اساسی ایران نیز واجد هر دو خصیصه هست و می تواند از منظر آکادمیک و  مستقل، بدون تاثیرپذیری‌از نهادهای قدرت، گفتمان حقوق اساسی را تبیین کند.

وی اظهار داشت: در همین راستا می توان دو کار ویژه مهم برای این نهاد تعریف کرد؛ اول، توسیع و گسترش دانش حقوق اساسی در سطح نخبگان و تحصیل کردگان رشته حقوق  که می توانند نقش بسزایی در ایجاد دکترین در زمینه های مختلف معطوف به این حوزه و نیز مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه داشته باشند و همچنین ارزش بخشی در خور به جایگاه گرایش های مرتبط به این دانش از جمله حقوق عمومی در بین سایر گرایش های حقوق؛  دوم افزایش آگاهی مردم از حدود و ثغور اختیارات حاکمیت و نیز حقوق شهروندی که این امر، موجد و موجب افزایش مشارکت شهروندان و متعاقبا سرمایه های اجتماعی جامعه می شود. البته که رسیدن به این اهداف نیازمند برنامه ریزی منسجم و هماهنگی های بسیار است، به ویژه اینکه خوشبختانه با افزایش دانش آموختگان رشته حقوق عمومی پتانسیل های بسیاری در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است که انجمن حقوق اساسی می تواند با همگرایی و تجمیع نگرش ها و رویکردها، سرمایه مضاعفی بازتولید کنند. 

این مدرس دانشگاه ، در مورد انجمن علمی حقوق استان بوشهر و دستاوردهای آن انجمن به «فکرشهر» گفت: بر همین اساس شکل گیری شعب استانی  با انعکاس رویکردهای موجود در این مناطق می توانند موجد  تضارب آرا و نیز انتقال تجربیات و شناخت بومی از منظری تخصصی شده و به ویژه در افزایش آگاهی مردم منطقه نقش آفرینی کنند. در این میان استفاده از ابزارهای مختلف پیش بینی و به کارگرفته شده است از جمله افزایش  فعالیت در عرصه تالیف، ترجمه و پژوهش، تا برگزاری جلسات هم اندیشی، حلقه های مطالعاتی و نیز کارگاه های تخصصی و عمومی ، به خصوص برگزاری کارگاه های مرتبط با حقوق اساسی برای مسوولین در ادارات و نهادهای دولتی و نیز عموم مردم.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: دوستان ما هم در هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی بوشهر زحمات بسیاری از ابتدای تاسیس در این زمینه کشیدند که از جمله مهم ترین آنها می توان به برگزاری مدرسه تابستانی حقوق اساسی ، برگزاری کارگاه ای متعدد در حوزه حقوق شهروندی برای ادارات و نهادهای دولتی، برگزاری کارگاه های تخصصی مثل کارگاه حقوق مطبوعات و نیز برگزاری جلسات مجازی مستمر با موضوعات کاربردی و مسائل روز، و نیز تمرکز ویژه بر متون حقوقی انگلیسی اشاره کرد. 

دکتر مرکزی در پایان اضافه کرد: امید که انجمن حقوق اساسی بتواند گام های موثر و بلندی در توسعه و پیشرفت کشور و نیز اهداف مذکور برداشته و باعث زدودن غبار مهجوریت از قانون اساسی کشور شود.

 

دیدگاه خود را بنویسید