سر خط خبرها:

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین: در حاشیه مراسم تقدیر از بازنشستگان تامین اجتماعی

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین

در حاشیه مراسم تقدیر از بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با حضور وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی

دیدگاه خود را بنویسید