سر خط خبرها:
اختصاصی فکرشهر/ خبر خوب برای اهالی جزيره خارگ؛

بازگشت عمليات عمومی به آغوش مردم

فکرشهر- سید فریور موسوی: حدود چهار سال پيش بود كه مديريت شركت ملی نفت ايران با منفک بودن و عملكرد عمليات عمومی خارگ مخالفت کرد و اين مديريت علی رغم تمامی تلاش مديران و كاركنانش به يك مديريت مظلوم و گوشه گير تبديل شد و از اهداف اصلي اش كه انجام خدمات به بخش های عمومی شهری و مردم خارگ بود عملا بازماند...

فکرشهر- سید فریور موسوی: حدود چهار سال پيش بود كه مديريت شركت ملی نفت ايران با منفک بودن و عملكرد عمليات عمومی خارگ مخالفت کرد و اين مديريت علی رغم تمامی تلاش مديران و كاركنانش به يك مديريت مظلوم و گوشه گير تبديل شد و از اهداف اصلي اش كه انجام خدمات به بخش های عمومی شهری و مردم خارگ بود عملا بازماند.

اما چندی پيش و با حضور مدير نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خيز شركت ملی نفت ايران، مجددا مديريت عمليات عمومي به روال سابق خود بازگشت تا باعث خوشحالي مردم اين جزيره صادراتی در كشورعزيز و ميهن اسلامي مان شود. 

بررسی مشكلات مردم خارگ

در نشستي با حضوربابک دارابی مدير نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خيز شركت ملی نفت ايران، دكتر محمد نوروزی فرد معاون مديرعامل شركت پايانه های نفتی ايران  وسرپرست عمليات عمومی خارگ و سايرمسوولين شركت های نفتی در جزيره خارگ و بخش شهری، مسائل و مشكلات اين جزيره مرجانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 در اين ميان شنيده می شود كه طرح جداسازی و منفک نمودن مديريت عمليات عمومی خارگ از شركت پايانه های نفتی ايران در شركت ملی نفت ايران و موافقت دكتر كرباسيان مديرعامل اين شركت انجام شده كه بزودی به مديريت عمليات عمومی ابلاغ خواهد شد.

 اين اتفاق مهم، خبر خوبي برای مردم جزيره خارگ خواهد بود چرا كه از سال 1395 تا كنون كليه خدماتی كه می بايستي از طريق عمليات عمومی برای بخش شهری اين جزيره انجام مي گرفته، متوقف شده بود. 

در اين جلسه دكتر محمد نوروزی فرد معاون مديرعامل شركت پايانه های نفتی ايران گفت: «هم اكنون با توجه به تغييرات ساختاری كه در مجموعه مديريت عمليات عمومی ايجاد شده، نگاه و تلاش همه مديران و مسوولين شركت ملی نفت ايران، نگاه مثبت در راستای ارتقاء خدمات نفت به محيط پيرامون واهالي جزيره خارگ مي باشد كه اين مهم با اتخاذ و همدلی مابين صنعت نفت و بخش شهری ادامه خواهد يافت». 

در ادامه اين جلسه، مدير نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خيز شركت ملی نفت ايران اظهار داشت: وزارت نفت و شركت ملی نفت ايران همواره نگاه ويژه ای برای كمک به محيط پيرامونی در قالب مسووليت های اجتماعی دارد و براساس قوانين و مقررات و دستورالعمل ها، خدمات خود را به محيط پيرامون صنعت نفت انجام خواهد داد.

 بابک دارابی افزود: پروژه های فعال در خارگ، كمک های مالی نفت با فعال شدن فعاليت پيمانكار استخر، توسط اداره ورزش و جوانان استان بوشهر و پروژه انبار آذوقه توسط شهرداری خارگ و همكاری در خصوص بليط شناور مسافربری ادامه پيدا خواهد كرد. 

خواست مردم خارگ ازعمليات عمومی

با منفک شدن مديريت عمليات عمومی از شركت پايانه های نفتی ايران كه اين شركت مشكلات عديده ای را به دليل لغو ارائه خدمات به بخش شهری از سوی شركت ملی نفت ايران در سال 1395، برای مردم اين جزيره بوجود آورده بود، حالا اهالی خارگ با استقبال از طرح منفک شدن مديريت عمليات عمومی، اينک از مهندس نادر پيرزاده، مديريت عمليات عمومی خارگ و عبدالمجيد ستايشی رئيس روابط عمومی اين مديريت، خواسته های به حقی دارند كه شامل بازگشت آمبولانس هوايی، تردد راحت دريايی و هوايی، استفاده از خدمات درمانی بيمارستان خليج فارس شركت نفت در خارگ( با پرداخت سوبسيدهای گذشته) و پيگيری طرح جامع شهری خارگ و حمايت از جوانان بومی اين جزيره جهت معرفی به شركت های نفتی حاضر در اين جزيره برای اشتغال و بكارگيری نيروهای بومی، متخصص و.. .

تلاش مديريت عمليات عمومی برای بازگشت

در راه منفک شدن و جداسازی مديريت عمليات عمومی از شركت پايانه های نفتی ايران، مهندس نادر پيرزاده، عبدالمجيد ستايشی و بخش حقوقی اين مديريت تلاش های زيادی از خود نشان دادند كه عمده ترين دليل آن، بازگشت ارائه خدمات به بخش شهری و مردم اين جزيره بوده است. تا كنون از68 سِمَت اين مديريت حدود 23 سِمَت آن از سوی دكتر كرباسيان، مدير عامل شركت ملی نفت ايران مورد تائيد قرار گرفته است و به احتمال فراوان اين مديريت می بايستی با همين تعداد سِمَت، به كار خدمت رسانی خود ادامه دهد. 

در اينجا بايستی از تمامی تلاش های مهندس نادر پيرزاده، عبدالمجيد ستايشی و ديگر كاركنان خدوم اين مديريت تقدير کرد كه با همه توان خود به دنبال بازگرداندن اين مديريت به موقعيت قبلی اش بوده اند. مردم قدردان و سختكوش خارگ هميشه از زحمات اين مديريت تقدير و تشكرخواهند کرد.  

بازگشت عمليات عمومی به آغوش مردم 

بالاخره در جنگ نابرابر و پس از سال ها ممارست، نامه نگاری، برگزاری جلسات و تردد های متعدد، مديريت عمليات عمومی موفق شد ضمن مستقل شدن مجددا به آغوش مردم غيور و دلاور خارگ بازگردد. اين بازگشت هزينه های هنگفتی را برای مديريت عمليات عمومی و شخص مهندس نادر پيرزاده در پی داشت چرا كه اغلب سمت های سازمانی اين مديريت حذف شده و اينک می بايستی با تعداد يک سوم سمت های باقی مانده خود به خدمات رسانی ادامه دهد. به هرحال مردم خارگ اينک بيش از هر زمان ديگری خوشحال و خشنود شده اند و در انتظار آن هستند تا ببينند عمليات عمومی همان عمليات عمومی گذشته ای است كه به ايشان خدمات می داده يا نه؟! 

اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که ای كاش از سوی مديريت خوب و دلسوزعمليات عمومی خارگ، خبرنگاران خارگی به جلسه فوق دعوت می شدند تا بازخورد خبر منفک شدن اين مديريت، بازتاب گسترده ای در بين رسانه ها و فضای مجازی از خود نشان می داد، اما متاسفانه باز هم سر همه عزيزان حوزه خبر و خبررسانی بی كلاه ماند.
 

دیدگاه خود را بنویسید