سر خط خبرها:
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر خبر داد:

تخصیص اعتبار برای ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی بوشهر

فکرشهر: مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر از تخصیص 65میلیارد ریال اعتبار برای هتلینگ بیمارستانهای تامین اجتماعی بوشهر در سال جاری خبر داد.

به گزارش فکرشهر از روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی بوشهر، دکتر زهرا نویدی فرد در جلسه هماهنگی و ارزیابی کارگروه هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی استان گفت: با هدف ایجاد بستری مناسب برای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به مردم و با حمایت های مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبلغ 65میلیارد ریال اعتبار برای بهبود و ارتقاء هتلینگ بیمارستانهای تامین اجتماعی بوشهر اختصاص یافته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر با بیان اینکه برنامه ارتقاء هتلینگ جهت خوشایندسازی و بهبود فضای فیزیکی و تجهیزات اتاق های بستری تهیه و تدوین شده است گفت: توجه و تاکید سازمان تامین اجتماعی به ارتقاء هتلینگ بیمارستان ها در شرایط اقتصادی موجود گواه روشنی بر عزم و اراده جدی این سازمان به ارائه خدمات درخور و شایسته به بیمه شدگان است.

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر گفت: با تخصیص اعتبارات سال جاری پروژه هتلینگ در بیمارستان های تامین اجتماعی استان سرعت بیشتری می گیرد و شرایط برای ارائه خدمات درمانی بهتر و مطلوبتر به مردم فراهم خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید