سر خط خبرها:

روز خبرنگار

اختصاصی «فکرشهر»؛ به بهانه ایامی که گذشت؛

مراسم هایی به نام خبرنگاران و به کام مسوولان و پیشنهادی به همکاران

فکرشهر:واقعا یک به ظاهر انسان باید به چه حدی از وقاحت رسیده باشد که چنین حرفی را بزند؟ مسوولی که معلوم نیست خود و هم پیاله هایش بر چه اساسی که قطعا شایستگی و ضوابط نبوده به این منصب رسیده اند، صاف صاف در چشم افراد نگاه کرده و به اصحاب رسانه توهین می کند. جالب این که همین افراد بیش ترین پیام تبریک را ارسال و احتمالا بیش ترین ترس را از رسانه ها دارند و این که دلیل ترس چیست را عاقلان دانند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روز خبرنگار