سر خط خبرها:

حجاب

کیهان:خاتمی می‌گوید الزام حجاب معنا ندارد؛ او یک روحانی بی‌سواد است/خاتمی توضیح نمی‌دهد چگونه می‌توان حجاب نداشت،اما عفت راحفظ کرد/او عبارت «مرد از دامن زن به معراج می‌رود»راکه تعبیر امام است باکنایه بیان می‌کندومی‌گوید چرازنان خودشان نبایدبه معراج بروند؟

فکرشهر: کیهان نوشت: خاتمی از موضع یک روحانی بی‌سواد و مغرض مدعی شد، چون خداوند در قرآن گفته «لا اکراه فی‌الدین»، بنابراین الزام حجاب معنا ندارد؟!
 
او در سالگرد فوت یکی از اصلاح‌طلبان و در دیدار جمعی از زنان منسوب به این طیف، عفاف و ستر را با حجاب یکی ندانست و تاکید کرد: ما از جامعه عفیف حمایت می‌کنیم، اما به آن معنا نیست که عفت را با حجاب یکی بدانیم و آن را به زور به جامعه تحمیل کنیم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - حجاب