سر خط خبرها:

علی مطهری

علی مطهری: روسیه تا حدی در حکومت ما نفوذ کرده است و متأسفانه ما در بدنه حاکمیت، افراد روس گرا داریم/ حتی در کتاب های درسی نیز برخی حقایق تاریخی را که به ضرر روسیه بوده است، حذف کرده اند/ این به معنای تحریف تاریخ و فریب دادن ملت است

فکرشهر: بنابراین، روسیه سعی دارد از مسأله برجام به نفع خودش در موضوع اوکراین بهره ببرد. به نظرم روسیه در اوکراین گرفتار شده است و فکر می کند که تطویل مذاکرات احیای برجام می تواند کمک حالش باشد. البته این سیاست جوانمردانه ای نیست. و به معنای آن است که روسیه می خواهد ایران همچنان تحت تحریم های غرب بماند و در مقابل، روسیه فرصتی برای حل مشکل اوکراین پیدا کند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علی مطهری