سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
جستجو
آخرین اخبار استان بوشهر
مطالب بیشتر
کد خبر: ۲۰۰۶۸۴۵
سه‌شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۱

فکرشهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: مـاده کودی بـا نـام تجاری «ال اکسـیر (ELIXIR)» در روز‌های اخیر با بسـته بندی یک لیتری وارد بازار بخش کشاورزی شده که تقلبی است.

به گزارش فکرشهر از روابط عمومی، کبری توکلی اظهار کرد: با اســتناد به نــامه موسـسه تحقیقـات خـاک و آب مبنی بر ممنوعیت عرضه مـاده کودی تقلـبی بـا نـام تجاری «ال اکسـیر (ELIXIR)» در بسـته بندی یک لیتری از سوی شـرکت کشت و صـنعت و دامپروری آرمیـن شـفق، ضـروری اسـت تهمیدات لازم در این خصوص به کار گرفته شود.

وی افزود: از همه همکاران و فعالان بخش کشاورزی خواسته شده در راسـتای صـیانت از حقـوق بهره برداران بخش کشـاورزی و حمـایت از تولیدکننـدگان مواد کودی، از عرضه این مـاده کودی در سـطح کـارگزاری هـا و بـازار جلوگیری کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: کشاورزان در صورت مشاهده اطلاع رسانی کنند تا نسبت به جمع آوری فوری و تشکیل پرونده قضائی برای متخلف اقدام شود.

ارسال نظر
آخرین اخبار
مطالب بیشتر