دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
جستجو
اقتصاد - تولید
بیگی‌نژاد، نماینده مجلس: میدان آرش ذخایر زیادی ندارد؛ به میزانی نیست که کشور‌ها بخواهند بر سر آن مجادله کنند
بیگی‌نژاد، نماینده مجلس: میدان آرش ذخایر زیادی ندارد؛ به میزانی نیست که کشور‌ها بخواهند بر سر آن مجادله کنند
فکرشهر: هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: حجم ذخایر میدان آرش مشخص است و به میزانی نیست که کشور‌ها بخواهند بر سر آن مجادله کنند، راه حل موضوع، مذاکره است...
وزیر کار: الان تمام صندوق‌های بازنشستگی ما ضریب‌های پشتیبانی آن‌ها رو به فروپاشی است
وزیر کار: الان تمام صندوق‌های بازنشستگی ما ضریب‌های پشتیبانی آن‌ها رو به فروپاشی است
فکرشهر: صولت مرتضوی، وزیر کار در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اساسا صندوقی پایدار است که نسبت ضریب پشتیبانی آن حداقل شش و نیم تا هفت باشد. وی افزود...
مطالب بیشتر