شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲
جستجو
برچسب ها - برخورد
کد خبر: ۱۴۵۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

کد خبر: ۱۴۵۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

معاون قوه قضاییه:
فکرشهر: معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند، گفت: کسانی که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد...
کد خبر: ۱۴۴۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

کد خبر: ۱۴۴۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸

کد خبر: ۱۴۳۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

کد خبر: ۱۴۳۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

کد خبر: ۱۴۳۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

کد خبر: ۱۴۳۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۵

کد خبر: ۱۴۳۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

کد خبر: ۱۴۳۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

کد خبر: ۱۴۲۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

کد خبر: ۱۴۲۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

کد خبر: ۱۴۲۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

کد خبر: ۱۴۲۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

کد خبر: ۱۴۲۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

کد خبر: ۱۴۲۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

کد خبر: ۱۴۲۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

کد خبر: ۱۴۲۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵

کد خبر: ۱۴۲۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

کد خبر: ۱۴۲۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

مطالب بیشتر