شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
جستجو
آخرین اخبار سیاست
مطالب بیشتر
کد خبر: ۲۰۰۶۷۵۷
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۳

فکرشهر: اکو ایران نوشت: طبق گزارش منشتر شده از مرکز پژوش‌های مجلس، حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ٥٩ درصد افزایش داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش حوزه رسانه و فضای مجازی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است.

لایحه بودجه سال ١٤٠٣ کل کشور، که به عنوان نخستین قانون بودجه، براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان (٢٤.٩٤٢ میلیارد تومان) را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته که این عدد ١٥.٦٩٤ میلیارد تومان بوده، ٥٩ درصد افزایش داشته است.

از کل این اعتبارات حوزه رسانه ٩٨ درصد به سازمان صداوسیما و ٢ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صداوسیما اختصاص یافته است. از این ۲ درصد حدود ١.٥ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ٠.٣ درصد به ایسنا و حدود ٠.٢ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صداوسیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است.

جزییات اعتبارات صداوسیما و خبرگزاری‌های دولتی کشور

همچنین در کنار ۲۴ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان که از منابع عمومی کشور به این سازمان اختصاص داده شده، ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز، درآمد اختصاصی این سازمان برآورد شده است. با این تفاسیر مجموع اعتبارات سازمان صدا و سیما در سال ١٤٠٣، حدود ۳۱ هزار و ۶۱ میلیارد تومان برآورد شده است؛ که این مجموع اعتبارات پیشبینی شده در لایحه ١٤٠٣ سازمان نسبت به قانون بودجه ١٤٠٢، حدود ٤٣ درصد رشد داشته و رشد اعتبارات عمومی پیشبینی شده برای این سازمان، بدون احتساب درآمد اختصاصی، نسبت به قانون بودجه ١٤٠٢ حدود ٥٩ درصد است.

مجموع اعتبارات شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در لایحه بودجه ١٤٠٣، ۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده اس ت که نسبت به قانون بودجه ١٤٠٢ که ١٦.٥ میلیارد تومان بود، ٣٤ درصد افزایش داشته است. بودجه شورای نظارت در بخش اعتبارات هزینه‌ای (٢٠ میلیارد) ٣٨ درصد افزایش یافته و در بخش اعتبارات عمرانی (٢ میلیارد تومان) نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیاستگذار خبرگزاری «ایرنا»

مجموع اعتبارات خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در لایحه بودجه ۱۴۰، ٣٨ درصد نسبت به اعتبارات این دستگاه در قانون بودجه سال ١٤٠٢ رشد داشته است. اعتبارات این دستگاه در بخش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به قانون بودجه سال قبل ٣٨ درصد رشد داشته و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هیچ رشدی نداشته است.

براساس اساسنامه خبرگزاری ایرنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه سیاستگذار این خبرگزاری محسوب می‌شود، بنابراین اعتبارات این دستگاه از نظر قانونی پس از موافقت دستگاه سیاستگذار قابل تخصیص خواهد بود. همچنین گفتنی است مبلغ ٥٠ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ١٤٠٣ به عنوان درآمد اختصاصی خبرگزاری ایرنا درنظر گرفته شده بود که این عدد در جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٣ به ٨٣ میلیارد تومان رسیده و مجموع اعتبارات این خبرگزاری در لایحه بودجه ١٤٠٣ با احتساب درآمد اختصاصی، ٤٥٧ میلیارد تومان است.

«ایسنا» و «ایکنا» ذیل سازمان جهاد دانشگاهی

خبرگزاری‌های دانشجویان ایران (ایسنا) و بین‌المللی قرآن (ایکنا) طبق بودجه‌های سنواتی گذشته ذیل سازمان جهاد دانشگاهی تعریف می‌شوند. خبرگزاری ایسنا در قانون بودجه ١٤٠٢ اعتبارات مشخص داشته، ولی خبرگزاری ایکنا در این قانون دارای ردیف اعتباری مشخص نبوده و از محل اعتبارات سازمان جهاد دانشگاهی تامین اعتبار می‌شد.

اعتبارات خبرگزاری ایسنا با عنوان کمک به این خبرگزاری در لایحه ١٤٠٣ با ١٥ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، حدود ٨٢ میلیارد تومان پیشبینی شده است. اعتبار در نظر گرفته شده برای خبرگزاری ایکنا در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ مبلغ ٢٠ میلیارد تومان است و با توجه به اینکه در قانون بودجه ١٤٠٢ اعتبارات این خبرگزاری به تفکیک درج نشده، امکان مقایسه بودجه آن و محاسبه میزان رشد نسبت به سال گذشته وجود ندارد.

بودجه خبرگزاری خانه ملت که رسانه مجلس شورای اسلامی است، در لایحه بودجه ١٤٠٣ اعتبار هزینه‌ای پیش‌بینی شده برای آن در حدود ١٩ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه ١٤٠٢ معادل ٤٢ درصد افزایش داشته و همچون سال‌های گذشته اعتبار عمرانی برای آن پیش‌بینی نشده است.

ارسال نظر
آخرین اخبار
مطالب بیشتر