دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
جستجو
فرهنگ و هنر - داستان کوتاه
داستان کوتاه/ افتخار
اختصاصی «فکرشهر»:
داستان کوتاه/ افتخار
فکرشهر: آن روز صبح هم او را از دور دیدم. نور کم جان خورشید از لای شاخ و برگ های درختان بر سینه ی خیابان می تابید و تصاویر سایه روشنی را بر در و دیوار خانه ها طراحی می کرد...
داستان کوتاه/ جایزه
اختصاصی «فکرشهر»
داستان کوتاه/ جایزه
علی حاتمی*
مطالب بیشتر