شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳
جستجو
برچسب ها - بیمارستان دیر
کد خبر: ۲۰۰۴۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹

کد خبر: ۲۰۰۰۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

کد خبر: ۱۴۴۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

کد خبر: ۱۴۰۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

کد خبر: ۱۳۳۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

کد خبر: ۱۱۵۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

کد خبر: ۱۱۲۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

امام جمعه دیر:
کد خبر: ۱۱۱۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

کد خبر: ۱۰۷۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

کد خبر: ۱۰۵۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

کد خبر: ۱۰۰۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

کد خبر: ۹۲۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

کد خبر: ۹۲۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

کد خبر: ۷۳۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سرپرست بیمارستان دیر:
کد خبر: ۵۷۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

کد خبر: ۵۶۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

کد خبر: ۵۱۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱

فرماندار شهرستان دیر:
کد خبر: ۳۸۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

کد خبر: ۳۶۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

کد خبر: ۳۴۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

مطالب بیشتر