سه‌شنبه ۰۵ تير ۱۴۰۳
جستجو
برچسب ها - کهگیلویه و بویراحمد
کد خبر: ۷۱۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

اختصاصی «فکرشهر»
فکرشهر: بررسی اجمالی عملکرد و واکنش و پیگیری مردم و مسوولین دو استان و خسارت های آتش هایی که همزمان در دو استان بوشهر و کهگیلویه وبویراحمد رخ داده بود، نه به تفسیر و بررسی زیاد نیاز دارد و نه تحلیل های آنچنانی، هر کسی می تواند...
کد خبر: ۷۱۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

کد خبر: ۷۰۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

هستی (11)
فکرشهر ـ الهام راسـخی: مـرگ همیشـه پیچیده بـوده و زندگی بـا تمام مشـکلات و تلخـی هایـش ارزشـمند و گرامی؛ حتـی اگـر هـزاران بـار از مـرگ تلـخ تـر و سـیاه تـر باشـد. زیـرا مـرگ بـا خـودش نیسـتی دارد، نبـودن و رفتـن بـه جایـی نامعلـوم؛ و بـه همیـن دلیـل، زندگی بـا همـه مشـکلاتش از مـرگ جلـو اسـت. امـا برخـی حتـی بـا مرگشـان هـم از زندگـی جلـو مـی زننـد و آن را تـداوم مـی بخشـند. از کالبدشـان، دیگـر جـان هـا را حیاتـی نـو مـی بخشـند و هسـتی را بـه جـای نیسـتی در پیـش مـی گیرنـد. آن هـا قهرمـان هایـی غیرقابــل توصیفنــد. انســان هایــی پــاک، بخشــنده و معصومنـد کـه عـلاوه بـر اینکـه چیـزی از دنیـا نمـی خواهنــد، از آنچــه کــه تنهــا دارایــی شــان، یعنــی «جــان» شــان اســت، بــرای زندگــی دیگــران مــی گذرنـد و در حقیقـت ایـن هـا، همـان «اولئـک هـم الفائـزون» انـد. رسـتگارانی کـه گرچـه در زندگـی دنیــا، خــود و خانــواده هایشــان متحمــل رنــج هــا امــا در وقــت و ســختی هــای بیشــماری شــده انــد مـرگ و در سـخت تریـن لحظـه حیاتشـان، ذهنشـان از کمــک و خیرخواهــی بــرای دیگــران خالــی نیســت. خانــواده هایــی کــه در لحظــات ســخت روحــی و عاطفــی بــرای عزیزانشــان کــه در ورطــه مــرگ هســتند، تصمیــم زندگــی مــی گیرنــد و بــا اهـدای اعضـای عزیزانشـان بـه دیگـران، جـان مـی بخشــند. بخشــش آن هــا شــمردنی و گفتنــی نیســت. آن هـم در روزگاری کـه قانـون جنـگل بـر زندگـی مـا حاکـم شـده و مـی گویـد «بکـش یـا کشـته شـو، بخـور یـا خـورده شـو...»؛ در ایـن روزگار اسـت کـه اینــان قانــون حاکــم را زیــر پــا گذاشــته و بــه یــاد مــا مــی آورنــد کــه هــدف از آفرینــش انســان چــه بـوده اسـت؟!
کد خبر: ۵۶۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷

کد خبر: ۵۱۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

کد خبر: ۴۶۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

کد خبر: ۴۲۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

کد خبر: ۳۷۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

فکرشهر: مراسم معارفه فرید محبی مدیرکل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد و جمعی از مسئولان دفترمرکزی در این استان برگزار شد.\n\nبه گزارش فکرشهر، محبی پیش از این سابقه مدیرکلی کمیته امداد در بوشهر را داشته است.\n\n
کد خبر: ۲۰۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

فکرشهر: شیوع بیماری آنفلوآنزای فصلی در یکی از مدارس، مدیران آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد را مجبور به تعطیلی این مدرسه کرد.\n\nبه گزارش فکرشهر و به نقل از «خبرآنلاین»، رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با مبتلا شدن برخی دانش‌آموزان به آنفلوآنزای فصلی و حضور پزشک در مدرسه و معاینه دانش‌آموزان مشخص شد که بیش از 30 درصد دانش‌آموزان به این بیماری مبتلا هستند.\n\nبشیر آرمان افزود: از مجموع 25 کلاس پسرانه ابتدایی این مدرسه با جمعیت 300 نفر، 22 کلاس بالای 30 درصد مبتلا بودند که با تایید پزشک و بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش این مدرسه تعطیل شد.
کد خبر: ۱۸۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

فکرشهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: مشترکان آب در شهرهای این استان نسبت به کاهش مصرف آب اهتمام ویژه دارند طوری که برخی مشترکان در تابستان امسال 25 و برخی هم از 3 درصد به بالا در مصرف آب صرفه جویی کرده اند.\n\nبه گزارش فکرشهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به نقل از کیقباد یاکیده افزود: بیش از 90 درصد آب آشامیدنی این استان از استان های فارس و کهگیلویه و بویر احمد تامین می شود که اکنون میزان آب ورودی از استان فارس به بوشهر حدود 40 درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۱۴۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

فکرشهر: رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر از کشف 193 کیلوگرم موادمخدر از نوع حشیش و تریاک خبر داد.\n\nبه گزارش فکرشهر، سرهنگ وحید زرین کلاه سه شنبه شب درگفت و گو باایرنا افزود: در جریان این عملیات یک باند فعال توزیع موادمخدر در جنوب و جنوب غرب کشور بطور کامل متلاشی شد.\n\nوی یادآورشد: باند یاد شده سابقه انتقال موادمخدر از استان هرمزگان به فارس و سپس انتقال به استان های بوشهر و خوزستان را دارد.
کد خبر: ۱۲۳۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

فکرشهر: در ارتفاع سه‌ هزار و 750 متری کوه دنا کنار چشمه‌ای به نام چشمه پیدنی (پونه‌ای) گوری وجود دارد که بسیاری از کوهنوردان ایرانی و خارجی که همه‌ساله به دنا صعود می‌کنند، از کنار آن می‌گذرند. روی تابلوی کوچک فلزی بالای این قبر دو بیت شعر و یک جمله کوتاه نوشته شده است اما خیلی‌ها نمی‌دانند این گور متعلق به کیست و چرا اینجا و در این ارتفاع بلند دفن شده است.
کد خبر: ۱۲۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

فکرشهر:
فکرشهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر تشریح کرد: این پرنده توسط آقای دکتر شفاهی از علاقه مندان به محیط زیست، از کهکیلویه و بویر احمد و با خودروی شخصی به دلیل...
کد خبر: ۸۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

فکرشهر: مسابقات کشوری هنرهای رزمی رشته کونگ فو سبک گرات سان به میزبانی بندرگناوه باحضور 10 استان در فضای باز و در کنار ساحل این بندر آغازشد.به گزارش فکرشهر، مسوول برگزاری این مسابقات روز جمعه در حاشیه این دوره از بازی ها به خبرنگار ایرنا گفت: این مسابقات برای نخستین بار در استان بوشهر و به میزبانی گناوه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.صادق عبدالهی افزود: دراین مسابقات رزمی کاران استان های اصفهان، بوشهر، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، کرمان، مرکزی (اراک)،هرمزگان، قم و لرستان حضور دارند که در 15 وزن بمدت دو روز با هم رقابت می کنند.
کد خبر: ۶۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

فکرشهر: رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناوه گفت: هنرمندان هشت استان درجشنواره تئاتر منطقه چهار کشور در این شهرستان شرکت می کنند.به گزارش فکرشهر، علیرضا سبحانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: جشنواره فجر امسال در چهار نقطه از مراکز استان های کشور برگزار می شود که با رایزنی و پیگیری های فراوان میزبانی یکی از این نقاط به شهرستان گناوه در استان بوشهر واگذار شده است.وی اظهارکرد: استان های قزوین، خوزستان، اصفهان، همدان، اردبیل، لرستان، کهگیلویه وبویراحمد و هرمزگان در این جشنواره شرکت خواهند کرد که 24 مهر وارد این شهرستان می شوند.
کد خبر: ۶۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

فکرشهر: رئیس انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر و دبیر اجرایی جشنواره تئاتر منطقه‌ای بسیج گفت: جشنواره تئاتر بسیج کشور در بوشهر برگزار می شود.به گزارش فکرشهر، محمد مظفری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر در بخش کارهای نمایشی دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است که برگزاری جشنواره‌های مختلف در این استان می‌تواند نقش مهمی در توسعه هنر در استان داشته باشد.وی از برگزاری جشنواره تئاتر بسیج کشور در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این جشنواره با حضور گروه‌های هنری از پنج استان جنوبی کشور در بوشهر برگزار می‌شود.
کد خبر: ۶۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۵

فکرشهر:  نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه آزاد اسلامی دراستان های فارس، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر گفت: دردو سال آینده بیش از یکهزار عضو هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی این استان ها استخدام می شوند.به گزارش فکرشهر، کریم زارع روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: درسال جاری یک میلیون نفر داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کردند که از این شمار 26درصد پذیرش خواهند شد.وی اظهارکرد: دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه علمی و آموزشی متحول خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۳

اختصاصی فکرشهر:
فکرشهر: تیم بوکس برازجان موفق شد در مسابقات منطقه ای جنوب با اقتدار به قهرمانی دست یابد.
کد خبر: ۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

نظرسنجی
با توجه به برگزاری سه مناظره، کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری را با برنامه می دانید؟ (اسامی بر اساس حروف الفبا)
مطالب بیشتر