چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
جستجو
برچسب ها - دانشجو
کد خبر: ۲۰۰۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

کد خبر: ۲۰۰۳۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۶

کد خبر: ۲۰۰۳۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

کد خبر: ۲۰۰۳۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۵

کد خبر: ۲۰۰۲۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

کد خبر: ۲۰۰۲۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

کد خبر: ۲۰۰۲۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

کد خبر: ۲۰۰۲۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

کد خبر: ۲۰۰۲۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

کد خبر: ۲۰۰۲۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

کد خبر: ۲۰۰۲۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

کد خبر: ۲۰۰۲۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

کد خبر: ۲۰۰۲۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

فکرشهر: وزیر کشور گفت: امروز بخش زیادی از افزایش مشارکت بر عهده دانشجو یان است و جنبش دانشجو یی نقش مهمی در انتخابات مجلس دارد...
کد خبر: ۲۰۰۲۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

کد خبر: ۲۰۰۲۲۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

کد خبر: ۲۰۰۲۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

کد خبر: ۲۰۰۱۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

کد خبر: ۲۰۰۱۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

توضیح رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره درگیری لفظی با دانشجویان:
کد خبر: ۲۰۰۱۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

کد خبر: ۲۰۰۱۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

مطالب بیشتر