سر خط خبرها:

اینفوگرافیک / بیماری‌های رایج سفر و چند داروی پیشنهادی برای بهبود آن‌ها

فکرشهر: پیش از شروع سفرهای نوروزی، بهتر است دربارۀ بیماری‌های مختلفی که در سفر احتمالِ قرار گرفتن در معرض آن را دارید، با پزشک مشورت کنید. کارشناسان به افراد توصیه می‌کنند، تنها داروهایی که ضروری است را همراه با خود به سفرهای مختلف ببرند و از حمل بی‌جهت داروها خودداری کنند، به‌ویژه اگر در مقصد محدودیت حمل آن دارو وجود داشته باشد. در این اینفوگرافیک با شش بیماری رایج در سفر و داروهای مسکن آن‌ها آشنا شوید.

منبع داده‌ها: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیدگاه خود را بنویسید