سر خط خبرها:
اختصاصی فکرشهر؛

طنز/ تصمیمات باغ شهری

فکرشهر- خانوم کوچیک:همیشه فکر می کردم، کاربری باغ شهری ها برای خوردن چیپس و ماست موسیر است و گهگاهی که شهر شلوغ باشد، مقدمات ازدواج غیر فامیلی را در آن مکان های ارزشمند رقم می‌زنند، اما طی روزهای گذشته فهمیدم علت و کاربری این باغ شهری ها انتخاباتی یا انتصاباتی است...

فکرشهر- خانوم کوچیک:همیشه فکر می کردم، کاربری باغ شهری ها برای خوردن چیپس و ماست موسیر است و گهگاهی که شهر شلوغ باشد، مقدمات ازدواج غیر فامیلی را در آن مکان های ارزشمند رقم می‌زنند، اما طی روزهای گذشته فهمیدم علت و کاربری این باغ شهری ها انتخاباتی یا انتصاباتی است!

باغ هایی که باغ هستند اما ارزش مثال زدنی کاخ سفید و کرملین را در منطقه خودمان دارند. مثلا بعد از مدت ها رایزنی در باغ شهری حاج فلانی و کَل فلانی، دود سفیدی از باغ بلند خواهد شد که فلانی شهردار می‌شود یا آقای ایکس می‌تواند رییس فلان دستگاه اجرایی شود!

اعضای مدعو باغ هم در مدل های مختلف و پایگاه اجتماعی رنگارنگ هستند.
رییس بانک مستضعفین
بخشداری تورقوزآباد
رییس شهر و راه سازی
جماعت شهر
فرمانده‌ی سابق
و...
همه مراجعین به باغ شهری ها، سابقه فعال در خدمت دارند و تلاش شان در باغ شهری ها برای خدمت بیشتر و تکلیفی است که به ایشان شده است. 

در این فکرم که آیا نمی‌شود جلسات خدمت را در خانه‌ی مجلسی یکی از تکلیف شده های خدمت برگزار کرد تا نخواهند در ظرفی شام بخورند که طبق عادت باغ شهری ها در آن ماست موسیر و چیپس پیازی خورده باشند؟

امیدوارم در این لحظه حساس کنونی که کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی است، جلسات به صورت اورژانسی به منازل داخل شهر کشیده شود تا قيمت منازل شهری از رونق نیفتد و فرزندان ذکور و دوستان صاحب باغ بتوانند شب های جمعه مراسمات خود را با موسیقی لذت بخش خار تو پامه ی هومن پناهی برگزار کنند و خللی در برنامه های ایشان ایجاد نشود.
 

دیدگاه خود را بنویسید