سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

شعر محلی/ «به تو چه»

 عبدالرضا عبدالهی

بعضی از مجلِسیَل دیگنیتی سوارِن، به مو چه؟/  بعضیاشونم اگه فیدیلیتی دارِن، به تو چه؟ 

گدا بازی سی چه درمیاری غوغا میکنی؟/ یه روزم به جِی تلیت، جوجه بُخارِن، به تو چه؟ 

بَزِه یَل پاک تِکِسِن بسوکه زحمت می کِشِن/ مافیا پُش سِرِشون حرف در میارِن، به تو چه؟ 

مالِ مانی که دِسِ راسِ رییسِ مجلِسِ/ صد تا کیزَش یکی ام مُسه نداره، به تو چه؟ 

قارِه میدا سِرِ دولت ناتِرَل اُما ایسو/ یا گُلیش درد وُ یا تحت فشارِن، به تو چه؟ 

پُی دوچرخِی بیسُ هشتی میرِن مجلس وُ میان/ چَن وُلا گفتِنِ تصدیق ندارِن، به تو چه؟ 

گفتِنِ پیل پِشک میدِن ری سِرِ هر نوزادی/ قرارِ همه زِنَل بِچِه بیارِن، به تو چه؟ 

ایسو یکی سی نِوَش سیسمونی از تُرک آوُرد/ جنس خو تو مملکت گیر نمیارن، به تو چه؟ 

خُو دیدِی، شُو یه وزیری که توی دشت کویر/ یک دو میلیاردی میخوان دیمیت بُکارن، به تو چه؟ 

یه گُنی پیل میِرِن تا که بِسونِن ماشین/ دو سه سال دیه، اِی شانس بیارن، به تو چه؟ 

آهشون خشکِ وُ مِی پیرزنَل مُنگه میدِن/ صبح تا شو تو صف ارز و دلارن، به تو چه؟ 

تو عروسیَل می خندیم و می رقصیم/ اما خنده مون مِی گل ری سنگ موالِن، به تو چه؟ 

فیبر نوری تو همه کیچِیَل اِنداختِنِ/ تا کسی از تو خونَش تکون نخاره، به تو چه؟ 

فیلترِن البته واتساپ و اینستا، اما سی فروش/ قندشکنِ خفن میذارِن، به تو چه؟ 

ضیفه یَل گفتِنِ که چادر و دسمال نمی خوان/ وا ی وُ او روز که شلوارِ درآرِن، به تو چه؟ 

نقره داغش میکنِن هر کی مینش پیدا بی/ میگِن از بیخ ریشه شونِ درمیارن، به تو چه؟ 

دیگ ری گوشیم اومِدِی پیامک کشف حجاب/ طاس و مین دار سی اینا فرقی نداره، به تو چه؟

به تو چه نظر میدی نخود هر آش وِیمی؟/ سی روز حساب کتاب جُواو ندارِن، به مو چه؟

پی نوشت ها:

 ۱- بعضی از مجلسی ها 
۲- جوجه بخورند
۳- بیچاره ها لاغر شده اند از بس که 
۴- نماینده ما که دست راست 
از صد تا کوزه اش یکی دسته نداره 
۵- داد میزد سر دولت قبلاً ولی الان 
یا گلوش درد ... 
۶- با دوچرخه۲۸ ...
چند بار گفته اند که گواهینامه ...
۷- گفته اند پول می پاشند رو سر ...
قرار شده همه زنها ...
۸- حالا یکی هم برای نوه اش..
جنس خوب 
۹- خواب دیده بود شب یه...
دیمیت: نخل
۱۰- ( مردم)یک گونی پول می برن که ماشین بخرند ...
۱۱- مثل پیرزنها غر میزنند 
۱۲- تو عروسیها 
خنده ما مثل گل روی سنگ مستراح..
۱۳- کیچیل: کوچه‌ها 
۱۴ - سی: برای 
۱۵- زنها ...
۱۶-مینش: موهایش 
۱۷- دیروز روی گوشی ام ..
۱۸- ویکی: میشی 
جواو: جواب
مو: من

دیدگاه خود را بنویسید