سر خط خبرها:
بر اساس رنگ‌بندی جدید؛

وضعیت کرونایی شهرهای استان بوشهر تغییر نکرد

فکرشهر: ۹۰ درصد شهرهای استان بوشهر در رنگ‌بندی جدید کرونایی که توسط وزارت بهداشت منتشرشده است، در وضعیت آبی یا کم‌خطر قرار گرفته‌اند.

به گزارش فکرشهر، در جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی کشور که توسط وزارت بهداشت اعلام‌شده است، تعداد شهرهای با وضعیت آبی افزایش‌یافته و شهرهای با وضعیت نارنجی نیز در عدد ۳ شهر ثابت ماند.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۱۷ به ۹۴ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۳۱ به ۳۵۱ شهر افزایش یافت.

همچنین شهرستان‌های استان بوشهر نیز بدون تغییر در وضعیت کرونایی قرار دارند.

هفته گذشته شهرستان دیر در وضعیت زرد کرونایی و ۹ شهرستان دیگر در وضعیت آبی کرونایی قرار داشتند که بر اساس رنگ‌بندی جدید وضعیت رنگ‌بندی شهرهای استان بوشهر ثابت مانده است.

دیدگاه خود را بنویسید