سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

داستانک/ شکر نعمت

فکرشهر ـ عبدالخالق عبدالهی: با این که به قول «سعدی»، هر نعمتی را شکری است واجب، اما به گمانم بعضی نعمات حق مسلم است و اصلا نیازی به سپاسگزاری نیست.

مثلا یکی از بستگان ما طرفدار دو آتشه و اصطلاحا، طرفدار «خین تا رکاب» دولت است و شب و روز به جان دکتر رییسی دعا می کند. بعدا معلوم شد چون در این دولت بازنشسته شده، فکر می کند اگر حجت الاسلام دکتر رییسی برود، دولت بعدی حقوق یا به قول خودش مواجب بازنشستگی اش را قطع می کند.

دوستی تعریف می کرد:

سال ها قبل روی رودخانه ولات ما پل می ساختند؛ چون هوا گرم بود؛ کارگر ساده دلی، هر یک ساعت یک بار، می پرید توی آب و خودش را خنک می کرد. کارگر، هربار که از آب بیرون می آمد، می گفت: «خدا بیامرزه پدر دولته که پل رو روی روخونه می سازه و گرنه ما کارگرا از گرما می مردیم».

دیدگاه خود را بنویسید